Hej på er!
Nu är arbetet med Fogelstad i full gång.
Fogelstad – en Teater & Musikföreställning

Det här är den spännande och sanna berättelsen om Sveriges första kvinnliga medborgarskola.

Verksamheten var ibland olaglig.
De blev hårt kritiserade och ifrågasatta.
Kvinnorna i kärntruppen var sinsemellan helt olika och det var långt ifrån konfliktfritt.
Men de hade ett gemensamt mål - alla kvinnor skulle få möjlighet att utbilda sig.
Skolans idéer är än idag revolutionerande.

Mycket av vad dessa kvinnor kämpade med näbbar och klor för tar vi idag för givet.
De är knappt nämnda i historieböckerna.
__________

Samtidigt turnerar jag och Anna Bromee vidare.BILD scenportalen
“Allt angår kvinnor och vad de tycker angår alla.”
Ada Nilsson