Hej på er!

Nu är arbetet med Fogelstad i full gång
(och Anna Bromee och jag turnerar vidare).
__________

Fogelstad – en Teater & Musikföreställning

Den sanna berättelsen
* om fem extremt modiga, nytänkande och frigjorda kvinnor, sinsemellan väldigt olika
* om Sveriges första kvinnliga medborgarskola, en skola vars idéer än idag är revolutionerande
* om eleverna, många senare välkända namn inom vitt skilda områden
* om föredragshållarna, en del av dem erkänt provocerande
Screen Shot 2017-01-24 at 19.08.20
“Allt angår kvinnor och vad de tycker angår alla.”
Ada Nilsson